Category Archives: Bài học

Einkaufen – Mua sắm

Einkaufen 1 (mua sắm) Haben Sie Eier? Eier? Ja, natürlich. Hier, bitte. Und haben Sie...

Đặt câu hỏi với động từ khuyết thiếu

Einen Satz mit Modalverben bilden!( Đặt câu với động từ khuyết thiếu!)   Bài trước chúng ta...

Artikeln im Detschen (mạo từ trong tiếng Đức)

Was ist der Unterschied zwischen MÖGEN, MÖCHTEN und WOLLEN? (Sự khác nhau giữa MÖGEN, MÖCHTEN...

Cách phân biệt 3 động từ “MÖGEN, MÖCHTEN & WOLLEN”

Was ist der Unterschied zwischen MÖGEN, MÖCHTEN und WOLLEN? (Sự khác nhau giữa MÖGEN, MÖCHTEN...

Possessivartikel im deutschen

Động từ nói chung và động từ tách nói riêng là các từ chỉ hành...

Động từ tách ghép và không tách ghép

Động từ nói chung và động từ tách nói riêng là các từ chỉ hành...

NOMEN IM DEUTSCHEN( DANH TỪ TRONG TIẾNG ĐỨC)

Nếu đã là một học viên đang trên con đường tìm hiểu về tiếng ĐỨC...

POSSESSIVARTIKEL IM DEUTSCHEN( MẠO TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG ĐỨC)

Tương ứng với bài về Mạo từ trong tiếng ĐỨC lần trước, ở bài này ...

Động từ tách ghép và không tách ghép

Một thành phần không thể thiếu và đặc biệt trong tiếng Đức  đó là động từ tách...

Lịch Khai Giảng Tháng 9 Năm 2019

Lịch Khai Giảng Tháng 9 Năm 2019 Khai giảng  – 20/09/2019 – 17 Lượt xem...

Lịch thi thử trình độ B1 tháng 10 năm 2019

Lịch khai giảng tháng 10.2019 Trình độ A1 – Lớp A1.1

Du học nghề ở Đức – Con đường định cư tiết kiệm, an toàn, nhanh chóng

1. Tổng quan về CHLB Đức: Kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục Đức...

Du học nghề Điều Dưỡng – Chọn Nhật Bản hay Đức?

Nổi lên như một xu hướng trong thời gian gần đây, DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG –...

Du học đại học – Các ngành học liên quan đến môi trường

Du học Đức: Trên thực tế khi chúng ta quan tâm đặc biệt hay có hứng...

Du học Đức: Việc chi tiêu hàng tháng của một du học sinh

Du học Đức: Việc chi tiêu hàng tháng là một chủ đề được rất nhiều bạn...