Category Archives: Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Giáo viên tiếng Đức

ố lượng: 5 Mô tả công việc: • Giảng dạy ngoại ngữ trình độ từ...

Tuyển dụng vị trí Trợ giảng tiếng Đức

Số lượng: 10 Mô tả công việc: • Phối hợp cùng Giáo viên hỗ trợ...

Tuyển dụng vị trí Nhân viên văn phòng

Số lượng: 1 Mô tả công việc: • Các công việc văn phòng, hỗ trợ...

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Telesales

ố lượng: 3 Mô tả công việc: • Gọi điện thoại, tư vấn tại chỗ,...