Tô Bảo Ngọc

Cử nhân Ngôn ngữ Đức trường Đại học Hà Nội Cử nhân Ngôn ngữ Anh...

Hứa Phương Hồng

Cử nhân ngôn ngữ Đức, trường đại học Hà Nội Chứng chỉ C1 Hanutest, cấp...

Chu Thị Hải Yến

Cử nhân nghành ngôn ngữ Đức – tốt nghiệp loại Giỏi – Trường ĐH Quốc...

Đội Ngũ Nhân Sự DWN

Cử nhân Ngôn ngữ Đức – Trường Đại học Hà…

Nguyễn Phương Dung

Cử nhân song ngành ngôn ngữ và văn học Anh (Anglistik/ Amerikanistik) và quản lý...

Đỗ Hồng Hạnh

Cử nhân Ngôn ngữ Đức – Trường Đại học Hà Nội Chứng chỉ tiếng Đức...